Zápis

 

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
BUDE PROBÍHAT 15. 5. 2024

 

v MŠ Spirálka, s. .r .o., Sv. Čecha 266, Jičín za přítomnosti dětí a zákonných zástupců od 10 do 17 hodin.

 

Rodiče s sebou přinesou Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, potvrzení o řádném očkování, jež je součástí žádosti, očkovací průkaz, originál rodného listu, občanský průkaz zákonného zástupce.

Po podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude dítěti přiděleno registrační číslo.

 

Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, je stanoven
na 31. 5. 2024. Umístěn bude na našich webových stránkách nebo na budově školy.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Zákonný zástupce může o jeho vydání požádat. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka Petrová
ředitelka MŠ Spirálka

Tel.: +420 728 224 871
e-mail: skolkaspiralka.jicin@seznam.cz