Zápis

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 BUDE PROBÍHAT 15. 5. 2020.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Zápisy se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:
Vytištění a vyplnění žádosti o přijetí, čestného prohlášení o očkování z webových stránek. Připojení kopie očkovacího průkazu a rodného listu dítěte.

ZPŮSOBY DORUČENÍ:
• do datové schránky ID: 73efikg
• odesláním na adresu školy, nejpozději do 15. 5. 2020
• odesláním na e-mail školy s uznávaným elektronickým podpisem
• osobním podáním v zalepené obálce do označené poštovní schránky
přímo u vchodu budovy MŠ.

Po podání žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám zašleme na e-mail. Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, je stanoven na 28. 5. 2020. Umístěn bude na našich webových stránkách nebo na budově školy.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Zákonný zástupce může o jeho vydání požádat.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka Petrová ředitelka MŠ Spirálka
skolkaspiralka.jicin@seznam.cz
tel.: 728 224 871

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ:

KE STAŽENÍ: