Zápis

 
 
ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
BUDE PROBÍHAT OD 12. 5. – DO 14. 5. 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID – 19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Zápisy se uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.


POSTUP PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY:

Vytištění a vyplnění žádosti o přijetí z webových stránek.
Připojení kopie rodného listu dítěte.
Doložení řádného očkování dítěte. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

ZPŮSOBY DORUČENÍ:

  • Do datové schránky ID: 73efikg.
  • Odesláním na adresu školy, nejpozději do 14. 5. 2021.
  • Odesláním na e-mail školy s uznávaným elektronickým podpisem.
  • Osobním podáním v zalepené obálce do označené poštovní schránky přímo u vchodu budovy MŠ.

Po podání žádosti bude dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám zašleme na e-mail.
Předpokládaný termín zveřejnění seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem, je stanoven na 28. 5. 2021. Umístěn bude na našich webových stránkách nebo na budově školy.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte ve škole.
Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. Zákonný zástupce může o jeho vydání požádat.
Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání bude zasláno v písemné podobě v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zdeňka Petrová
ředitelka MŠ Spirálka
skolkaspiralka.jicin@seznam.cz
Tel.: 728224871