Novinky

Vážení rodiče,

dne 10. 3. 2020 přijalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření, kterým se s účinností
od 11. 3. 2020 uzavřely všechny základní, střední a vyšší odborné školy. Přestože se toto rozhodnutí mateřských škol primárně netýká, ale v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID – 19 ve světě i v ČR považujeme za systémové, aby stejné opatření bylo přijato i vůči dětem v mateřských školách.
Je pro nás velice důležité minimalizovat riziko přenosu onemocnění vzhledem ke kumulaci osob.
S ohledem na závažný epidemiologický stav, personální situaci, na doporučení MŠMT ČR
a projednání se zřizovatelem jsem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., ‌
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů o přerušení provozu MŠ s účinností
od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020
.

Vážení rodiče, pevně věříme, že vnímáte toto opatření jako důležitý preventivní krok k minimalizaci rizika k přenosu onemocnění. Velice Vám děkujeme za pochopení.

Zdeňka Petrová
ředitelka Soukromé MŠ Spirálka, s. r. o.
Sv. Čecha 266 Jičín

 

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ