Aktuality

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ

 

 

 

 

Spirálka je v Rejstříku škol a školských zařízení!

Právnická osoba Soukromá mateřská škola Spirálka, s. r. o. je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a  s účinností od 1. 9. 2014 vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny – výdejny. Spirálka poskytuje dětem předškolní vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem a dokumenty MŠMT ČR platnými pro mateřské školy.

Spiralka