Ceník

Ceník platný pro děti od 2 do 6 let od 1. 5. 2023

 

Typ docházky je třeba zvolit při předání přihlášky do mateřské školy a je také nedílnou součástí Smlouvy o poskytování předškolního vzdělávání.

Neurčujeme termíny zápisu, termín zápisu je ten, který se hodí Vám.

     V případě absence se uhrazené školné nevrací. Je však možné individuálně dohodnout nahrazení docházky (pouze v daném měsíci). Pokud absence trvá po celý měsíc bude náhrada 50%, při předložení potvrzení o absenci od lékaře.
     Jednorázový vstup do mateřské školy mimo uhrazený a smluvený den docházky je 475 Kč. V ceně není zahrnuto stravné.

Úhrada školného:
Školné je splatné vždy mezi 21. – 26. dnem v měsíci předem v hotovosti nebo převodem na účet tak, aby byla platba připsána na účet provozovatele nejpozději do 26. dne příslušného měsíce pod variabilním symbolem, jimž je datum narození dítěte. Ve zprávě příjemce musí být dále uvedeno jméno dítěte.

Pokud není školné uhrazeno včas, upozorní škola rodiče na tuto skutečnost doporučeným dopisem. Za upomínku rodiče zaplatí navíc 3 % platby jednorázově a dále navíc 5 % platby za každý započatý měsíc prodlení. 

Číslo účtu:  107-7101190247/0100 KB

Sleva:
– sourozenecká sleva -15% na druhého sourozence

Cena zahrnuje:
– celodenní vzdělávací program

– pojištění, provozní náklady
–  hygienické potřeby (mýdlo, toaletní papír, papírové kapesníčky, zubní pasta, atd.)

Cena nezahrnuje:
– pitný režim, čerstvou zeleninu a ovoce během celého dne

– speciální alternativní činnosti (výtvarné – Paletka, hudebně-dramatické – Spirálka, pracovní – Šikulka a pohybové – Hopík), divadla, výlety, návštěvy muzeí, atd.

Stravné (od 1. 4. 2023):
106 Kč/den celodenní (2 x svačina, oběd, pitný režim)

89 Kč/den dopolední (1 x svačina, oběd, pitný režim)
(přesnídávka 18 Kč; oběd 64 Kč; svačina 17 Kč; pitný režim 7 Kč)

Stravné se hradí na měsíc dopředu, vyúčtování odebraných obědů se provádí 3x ročně (v prosinci, červnu a srpnu). Termín úhrady je společný s úhradou školného v hotovosti nebo převodem na výše uvedený účet.
Svačiny se připravují v MŠ, oběd je dovážen z jídelny Oblastní nemocnice Jičín, a. s.

Odhlašování (přihlašování) dětí na druhý den do 13. hodiny. V případě náhlé absence si může rodič vyzvednout oběd do jídlo-nosičů.