O nás

Soukromá mateřská škola Spirálka sídlí v krásných prosvětlených prostorách starého zrekonstruovaného domu, blízko centra pohádkového města Jičína. Nabízí dětem příjemné prostředí, chápající paní učitelky, spoustu legrace a možnosti vyžití. Školka rodinného typu, která podporuje cestu ke zdravému životnímu stylu, bere každé dítě jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má právo být ve svém věku  sama sebou.

Pomocí prožitku a hry dáváme dítěti nejen vědomosti, ale i lásku a pocit jistoty.

„Není pro učitele krásnějšího pocitu, než vidět rozzářené oči dítěte, které se do mateřské školy rádo vrací a spokojenou tvář rodičů, když odchází do zaměstnání a může s klidným svědomím svěřit své dítě pedagogovi, který má jeho dítko rád a chce mu spoustu prožitků a vědomostí do života dát!“


Rozvoj a budoucí směřování v rámci projektu Šablony I.


Spirálka je v Rejstříku škol a školských zařízení

Právnická osoba Soukromá mateřská škola Spirálka, s. r. o. je zapsána v Rejstříku škol a školských zařízení a  s účinností od 1. 9. 2014 vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny – výdejny. Spirálka poskytuje dětem předškolní vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem a dokumenty MŠMT ČR platnými pro mateřské školy.


Zkvalitnění výuky v rámci projektu Šablony III.